เครื่องลำเลียงชนิดสายพานเป็นอุปกรณ์พื้นฐานชนิดหนึ่งสำหรับการลำเลียงแบบต่อเนื่อง วัสดุเกือบทุกชนิดทั้งแบบเป็นชิ้น, กล่อง, ถุง, ฯลฯ หรือแม้แต่ที่เป็นกอง, เกล็ด, ผง ฯลฯ เครื่องลำเลียงชนิดนี้จะไม่เหมาะกับงานที่มีการสะสมบนสายพานเนื่องจากจะเกิดการเสียดสี เว้นแต่วัสดุนั้นมีน้ำหนักเบามาก และการเสียดสีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัววัสดุเอง และเครื่องจักร

 
Flat Belt Conveyor V-Trough Conveyor
 

วัสดุที่เหมาะสมกับเครื่องลำเลียงชนิด roller นี้ควรต้องเป็นของที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีรูปทรงแน่นอน เช่น กล่องกระดาษ ลังไม้ ฯลฯ เนื่องจากการมีช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง สำหรับกรณีที่เป็นวัสดุที่รูปทรงไม่แน่นอน ไม่คงรูป เช่น กระสอบ ถุง บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฯลฯ บางกรณีก็สามารถใช้เครื่องลำเลียงชนิดนี้ได้แต่อาจต้องออกแบบเป็นพิเศษเป็นแต่ละกรณี

 
Free / Gravity Roller Conveyor Belt Drive Roller Conveyor
Polycord Roller Conveyor Motorized Roller Conveyor
Chain Drive Roller Conveyor Ball Transfer Conveyor
 

กล่าวโดยสรุปสำหรับเครื่องลำเลียงชนิดโซ่คือ การลำเลียงวัสดุขนถ่ายเกิดขึ้นได้โดยอาศัยโซ่ วัสดุที่สามารถใช้กับเครื่องลำเลียงชนิดนี้สามารถเป็นได้ทั้งวัสดุที่เป็นชิ้น เป็นเม็ด ผง ฯลฯ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องลำเลียง

 
Free Flow Conveyor Overhead Trolley Chain Conveyor
Conveying Chain Conveyor Scraper Chain Conveyor
Tabletop Chain Conveyor PCB Chain Conveyor
Slat / Appron Chain Conveyor    
 

ในบางกระบวนการผลิต โดยเฉพาะกระบวนการผลิตอาหาร ต้องการการลำเลียงแบบเดียวกับเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน หากแต่ต้องการความง่ายในการล้างทำความสะอาดและในการบำรุงรักษามากกว่า หรือต้องการให้พื้นผิวมีพื้นที่เปิดเพื่อกระบวนการทำให้เย็นตัว ทำให้แห้ง หรือให้ของเหลวสามารถแยกตัวออกและหยดไปได้ จากลักษณะดังกล่าวเป็นข้อได้เปรียบของเครื่องลำเลียงชนิดนี้

 
Mat-Top Conveyor Wire Mesh Conveyor
 
นอกจากเครื่องลำเลียงชนิดต่างๆที่กล่าวมา ผลิตภัณฑ์ของ TEKNICON ยังคลอบคลุมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์อีกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านอย่างครบถ้วน  
Elevator / Lifter Rotated Transverser
Lift and Transfer Unit Weight Checker / Rejector
Slided Transverser    
 

เราคือผู้ผลิต และติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินสำหรับสนามบินในประเทศหลายๆ ที่ทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้า และขาออกระบบที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการสามารถประกอบด้วยระบบขนถ่ายหลักแบบสายพานสำหรับกระเป๋าสัมภาระ ระบบแจกจ่ายกระเป๋าสัมภาระแบบแผ่นเอียง ระบบแจกจ่ายกระเป๋าสัมภาระแบบแผ่นซ้อนทับ ระบบแจกจ่ายกระเป๋าสัมภาระแบบแผ่นเสี้ยวพระจันทร์ รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ

 
   

สำหรับระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร เราสามารถนำเสนอตั้งแต่ระบบ manual ซึ่งเป็นระบบแบบที่ไม่ซับซ้อน จนกระทั่งระบบ ที่มีความซับซ้อนมากๆเช่นระบบควบคุมอัตโนมัติโดยการใช้ PLC ระบบควบคุมระยะไกล หรือ ระบบ human-machine interface เป็นต้น อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ล้วนเลือกสรรค์มาเป็นอย่างดีเพื่อความมั่นใจสูงสุด ทั้งในด้านความคงทนและไว้วางใจได้

 
   
 
 
 
มนุษย์เรารู้จักใช้เครื่องทุ่นแรง ในการลำเลียงสิ่งของ มาตั้งแต่ยุคโบราณ เครื่องลำเลียงเหล่านั้นได้พัฒนาชนิด และรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะกับการใช้งานตามยุคตามสมัย
เริ่มตั้งแต่ยุคการใช้แรงขับเคลื่อนจากมนุษย์ หรืออาศัยการโน้มถ่วง มาจนถึงยุคของการใช้กลจักรไอน้ำ การใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีรูปแบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการขนถ่าย อย่างเช่น รถเข็น รางเลื่อน ฯลฯ และได้พัฒนาเรื่อยมาเป็นระบบสายพาน ระบบโซ่ ระบบลูกกลิ้ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมได้กว้างขวางมากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปไกล การวางแผนในด้านคุณภาพการจัดส่ง จึงต้องละเอียดรอบคอบ ระบบการผลิตแบบเดิม ๆ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ระบบลำเลียงที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน จึงจะ
ต้องเป็นระบบที่สามารถรองรับการขนถ่ายตัวสินค้าวัตถุดิบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามการใช้งานและความต้องการอย่างสูงสุด เช่น ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อย มีระบบความปลอดภัยสูง ใช้งานสะดวก และสามารถรองรับการทำงานของระบบข้อมูลการผลิตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยระบบขนถ่ายเหล่านี้จะประกอบด้วยการทำงานหลัก 3 ส่วน คือ
  1. ระบบเครื่องจักร
  2. อุปกรณ์ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
  3. ระบบข้อมูลการผลิตสินค้า ซึ่งในแต่ละส่วน ควรจะมีคุณสมบัติที่สอดคล้อง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบลำเลียงที่มีคุณภาพทั้งระบบ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ซึ่งทางบริษัทฯ พิถีพิถันทุกขั้นตอนการทำงานและการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างดีที่สุด สนองตอบต่อความต้องการ ความพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุดเช่นกัน
 

 
 
 
เพื่อตอบสนอง ความทันสมัยของเครื่องจักร และระบบโครงสร้าง อลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูปมีหน้าตัดหลากหลายรูปแบบ ให้เลือกใช้ และด้วยคุณสมบัติที่มีร่องยึดอุปกรณ์ ตลอดความยาวทำให้การออกแบบ ในระบบแยกชุด สามารถทำได้โดยง่าย
พื้นผิวของอลูมิเนียมผ่านการชุบปรับสภาพผิว (Anodizing) มาเป็นอย่างดี พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิเช่น แผ่นปิด ร่องกันฝุ่น, ตัวต่อเข้ามุม, ฝาปิด ฯลฯ ให้ลูกค้าเลือกใช้ตามต้องการ
ท่านสามารถสนุกกับจินตนาการได้อย่างไร้ขอบเขต ด้วยตัวท่านเอง จากคุณสมบัติต่างๆ ของอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป น้ำหนักเบา ตัด ประกอบได้ง่าย และไร้สนิม

 
 
 
ABOUT US TEKNICON DISTRIBUTOR NEWS & EVENT REFERENCE JOB OPPORTUNITIES CONTACT US